PKS Poznań S.A.
ul. Stanisława Matyi 1
61-586 Poznań
naglowekLogo tel. +48 61 66 42 500
fax. +48 61 66 42 590
Informacja: +48 61 66 42 525

Zamów BusKartę

Jesteś w: »
» Zamów BusKartę

Wniosek o wydanie BusKarty:
Nazwisko:
Imię:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta:
Numer PESEL:
Telefon kontaktowy:
Miejsce odbioru BusKarty:
Załącz swoją fotografię:
Załącz potwierdzenie wpłaty:
Uwagi dodatkowe:
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem danych osobowych, które podałam / podałem we „Wniosku o wydanie BusKarty” jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1;
2. dane osobowe podaję dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z BusKarty PKS Poznań S.A.;
3. dane osobowe, które podałam / podałem we „Wniosku o wydanie BusKarty”, nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). .
4. Jestem świadomy / świadoma przysługującego mi prawa dostępu do treści podanych przeze mnie w umowie danych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez PKS Poznań S.A., jako administratora danych, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu wydania BusKarty. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla załatwienia sprawy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.