Newsletter

Zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera. Dzięki niemu będą Państwo na bieżąco ze wszelkimi aktualnościami oraz zmianami w rozkładzie jazdy.
Administratorem danych osobowych podanych przez Pana / Panią w formularzu rejestracyjnym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-586 Poznań, ul. Stanisława Matyi 1. Dane te wykorzystane zostaną przez PKS Poznań S.A. wyłącznie w celach związanych z wysyłaniem newslettera na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie mi przez PKS Poznań S.A. newslettera mogącego zawierać m. in. informację handlową. Przesyłanie newslettera następować będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że służy mi prawo do wglądu, zmiany lub poprawiania treści dotyczących mnie danych, przetwarzanych przez wyżej wymienioną Spółkę. Jestem świadomy / świadoma, że zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.


Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKS Poznań S.A. podanych w formularzu rejestracyjnym moich danych osobowych w celach marketingowych. Oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak też o możliwości odwołania tej zgody w każdym czasie.