Ulgi ustawowe

Zestawienie ulg ustawowych dotyczących biletów jednorazowych i miesięcznych, obowiązujących od 18.05.2014 roku
 

Bilety jednorazowe Bilety miesięczne
Lp Uprawniony do ulgi Ulga Rodzaj komunikacji Lp Uprawniony do ulgi Ulga Rodzaj komunikacji
1. Dziecko do lat 4 (bez oddzielnego miejsca) 100% zwykła, przysp. 1. Niewidomy niesamodzielny 93% zwykła
2. Poseł, Senator 100% zwykła, przysp, pośp. ekspresowa 2. Dziecko niepełnosprawne 78% zwykła, przysp.,pośp.
3. Straż Graniczna - ochrona szlaków komunikacyjnych 100% zwykła, przysp.,pośp. 3. Doktorant 51% zwykła, przysp.
4. Opiekun inwalidy wojennego I grupy 95% zwykła, przysp.,pośp 4. Niewidomy niesamodzielny 51% przysp.,pośp.
5. Opiekun osoby  niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95% zwykła, przysp.,pośp. 5. Student 51% zwykła, przysp.
6. Przewodnik niewidomego 95% zwykła, przysp.,pośp. 6. Uczeń 49% zwykła, przysp.
7. Niewidomy - niesamodzielny 93% zwykła 7. Nauczyciel 33% zwykła
8. Celnik na służbie 78% zwykła, przysp. 8. Nauczyciel przedszkola 33% zwykła
9. Dziecko do lat 4 (osobne miejsce) 78% zwykła, przysp. 9. Nauczyciel akademicki 33% zwykła
10. Dziecko niepełnosprawne 78% zwykła, przysp.,pośp. 10. Niewidomy 37% zwykła, przysp.,pośp.
11. Inwalida wojenny I grupy 78% zwykła, przysp.,pośp.        
12. Niewidoma ofiara działań wojennych 78% zwykła, przysp.,pośp        
13. Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78% zwykła, przysp.,pośp.        
14. Policjant na służbie 78% zwykła, przysp.        
15. Straż graniczna na służbie 78% zwykła, przysp.        
16. Żołnierz niezawodowy 78% zwykła, przysp.        
17. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej 78% zwykła, przysp.        
18. Niewidomy - niesamodzielny 51% przysp.,pośp.        
19. Kombatant 51% zwykła, przysp.        
20. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% zwykła        
21. Dziecko od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 37% zwykła, przysp.        
22. Inwalida wojenny ( grupa inwalidztwa  inna niż I) 37% zwykła, przysp.,pośp.        
23. Niewidomy 37% zwykła, przysp.,pośp.        
24. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% przysp.,pośp.        
25. Weteran - Inwalida 37% zwykła, przysp.